BÖLÜM II

(C+V)/(C-V) MATEMATİĞİN NEDEN

OLDUĞU RELATİVİTE ETKİLERİ

9. (c+v)(c-v) MATEMATİĞİNİN SONUÇLARI VE RELATİVİTE ETKİLERİ

(c+v)(c-v) matematiği üzerine yaptığım çalışmalarda sayıca fazla diyebileceğim bir çok sonuca ulaştım. Elde ettiğim sonuçların konu başlıklarını alt alta yazdığımda aşağıdaki gibi zengin bir liste ortaya çıktı. Bu liste benim şu an için erişebildiğim sonuçları kapsamaktadır. Alice Yasası üzerinde çalışıldıkça bu liste şüphesiz yeni sonuçlarla uzayabilir. Bütün bu sonuçları "Relativite Etkileri" başlığı altına topladım, çünkü daha uygun bir adlandırmanın yapılabileceğini sanmıyorum. Tabi ki bunlar artık Alice Yasasına ait olan sonuçlardır. Geçmişte kalan Relativite Teorisinin sonuçlarıyla hiç bir alakaları yoktur. Bu aşamada yeni haliyle "Relativite nedir, ne anlama gelir?" sorusuna da cevap vermek gerekiyor.

Relativitenin Tanımı:

 

Birbirine göre hareketli referans sistemleri arasındaki elektromanyetik etkileşimlerde, ışık hızı sabitinin doğadaki varlığına bağlı olarak bir takım fiziksel değişiklikler ve etkiler ortaya çıkar ki, bunları Relativite Etkileri başlığı altında toplayabiliriz.

RELATİVİTE ETKİLERİ

• Dalgaboyu Kayması (Doppler Kayması)
• Frekans Kayması (Doppler Kayması)
• Elektromanyetik dalgalar için dalga hızı eşitliğinin yeniden düzenlenmesi 
• Bayt Kayması 
• Zaman Kayması
• Boyut Kayması
• İmaj ve Kaynak
• Mutlak Uzay-Zaman ve Görünür Uzay-Zaman
• Eşzamanlılık ve Eşyerdelik
• Açı Kayması
• Faz Kayması ve Sinyal Yolu
• Işıma Akısı Kayması

Bu sonuçlardan bazıları Relativite Teorisinin sonuçlarıyla benzerlik de göstermektedir. Mesela, Zaman Uzaması ve Boy Kısalması Alice Yasasında Zaman Kayması ve Boyut Kayması adları altında yer alır. Şu farkla ki, her iki teorinin matematiksel temeli farklı olduğu için bu kavramlar mantıksal olarak her iki teoride birbirlerinden farklı durumlar tarif etmektedir.

Alice Yasası şu anki haliyle birbirine göre düzgün doğrusal hareketler yapan yani eylemsiz referans sistemleri arasındaki elektromanyetik etkileşimi kapsamaktadır. Bu durumu Özel Relativite Teorisinin ilk çıkışına benzetebiliriz. (c+v)(c-v) matematiği ilerde tüm hareketleri kapsayacak şekilde genişleyecektir. İvmeli hareket, dönme hareketi, çekim kuvvetinin etkisi altındaki hareketler vs.. gibi. (c+v)(c-v) matematiği bütün bu hareketleri kapsayacak hale geldiği zaman, diğer bir deyişle harekete kuvvetin dahil olması durumunda, Alice Yasası büyük ölçüde nihai şekline ulaşacaktır.