41. (c+v)(c-v) MATEMATİĞİNDE KİLOMETRE TAŞLARI

ÇALIŞMALAR

TARİH

Sağ yön matematiği üzerine çalışmalar

2000 yılı öncesi

Alanlar Kavramı oluşuyor, 

Üçüncü Postüla elde ediliyor

2000 yılı öncesi

(c+v)(c-v) matematiğine ulaşılması

2000 yılı başları

Relativite Teorisinin yoğun etkisi altında Alice Yasası fikri oluşuyor.

2000 yılı başları

Alice Yasası Versiyon 3

        (c+v)(c-v) matematiği tanıtılıyor

Kasım 2000

aliceinphysics.com web sitesinin kuruluşu

Kasım 2001

Alice Yasası Versiyon 4

(c+v)(c-v) matematiği tanıtılıyor

Kasım 2001

Alice Yasası Versiyon 5

        (c+v)(c-v) matematiği tanıtılıyor

Eklemlenen yeni konular:

Eşzamanlılık

Mart 2005

Relativite Teorisi sorgulanmaya başlanıyor.

2008

Alice Yasası Versiyon 6

        (c+v)(c-v) matematiği tanıtılıyor

Eklemlenen yeni konular:

Doppler Kayması

İmaj ve Kaynak

Zaman Kayması

Boyut Kayması

Kasım 2009

Relativite Teorisi üzerinde büyük tereddüt var ve

Elektromanyetik Teoriye doğru yöneliş başlıyor.

2011

Alice Yasası Versiyon 7

        (c+v)(c-v) matematiği tanıtılıyor

Eklemlenen yeni konular:

Sağ yön matematiği ilk kez yayınlanıyor

Üçüncü Postüla ilk kez yayınlanıyor

Alice Eşitlikleri tanıtılıyor

Mart 2012

Elektromanyetik Teoriye kesin geçiş. Relativite Teorisi terk ediliyor.

2015 yılı başları

Alice Yasası Versiyon 8

        (c+v)(c-v) matematiği tanıtılıyor

Eklemlenen yeni konular:

Yeni Dalga Hızı Eşitliği

Mutlak Zaman – Görünür Zaman

Doppler Üçgeni ve Dörtgeni

Açı Kayması

Bayt Kayması

Faz Kayması ve Sinyal Formu

Işıma Akısı Kayması

Temmuz 2017

 

Alice Yasası Versiyon 3,4,5,7 indirilebilir nitelikte animasyon ağırlıklı fizik programlarıdır. İçerdikleri bölümler online olarak da okunabilmektedir.
Alice Yasası Versiyon 6 kitap formatındadır. pdf dosyası olarak okunabilmektedir.
Bu kitabı aliceinphysics.com da Alice Yasası Versiyon 8 olarak tanıtacağım. Özel olarak bu kitapla ilgili bazı animasyonlar da yayınlamayı düşünüyorum.