40. ALICEINPHYSICS.COM YAYINLARI HAKKINDA

Bilmenizi isterim ki, Alice Yasası zaman içerisinde gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Gelişmesi inişler ve çıkışlar ile doludur, eşikler ve aşamalar vardır. Eğer eski yayınlarımı merak edip okursanız bu kitapta anlatılanlar ile uyuşmayan bazı noktalar tespit edebilirsiniz. Eski yayınlarımı yeni gelen bilgilere göre güncellemiyorum. Ne vakit olarak ne de maddi olarak böyle bir imkana sahip değilim. Ayrıca bu yayınlar Alice Yasasının zaman içerisinde ki gelişimini gösteren çalışmalar olduğu için orijinal hallerinde kalmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. 

Alice Yasası beni defalarca çok zor düşüncesel aşamalardan geçirmiştir. Alice Yasası ile ilgili ilk yayınlarım 2000 yılı itibarı ile başlamıştır. Uzun bir zaman boyunca Alice Yasasını (c+v)(c-v) matematiğini temel alan alternatif bir Relativite Teorisi şeklinde düşündüm. Bu yüzden 2007 yılına kadar olan bütün yayınlarım alternatif bir Relativite Teorisi şeklindedir. Alice Yasasının Elektromanyetik Teoriyi temsil ettiğini 2008 - 2013 yılları arasında hakikaten zor bir geçiş sürecinin sonunda anlayabildim. 2012 yılında yayınladığım Alice Yasası versiyon 7 de bu geçişin başladığı ancak tamam olarak sonuçlanmadığı görülebilir. Düşüncesel anlamda Elektromanyetik Teoriye kesin geçiş ve Relativite Teorisinin tamamen dışlanması 2015 yılından sonra olmuştur. 

Eski ve yeni çalışmalar arasında terminoloji konusunda da çok miktarda farklılıklar vardır. Mesela, 2009 yılında yayınladığım Alice Yasası versiyon 6 da İmaj Obje yerine "Hayalet" Kaynak Obje yerine "Pınar" kelimelerini kullanmıştım. Buna benzer pek çok örnekle karşılaşabilirsiniz. Alice Yasasının tarifi bile gelişimine paralel olarak geçmişten bugüne bir kaç kez değişmiştir. 

Elektromanyetik Teoriye geçişin tamamlanmasıyla birlikte Alice Yasasının oldukça oturmuş ve kararlı bir yapıya kavuşmuş olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta Alice Yasası son derece dinamik bir konudur ve sürekli gelişim halindedir. Bu kitapta yazılanlar bile gelişerek değişime uğrayabilirler. Ama şunu kesinlikle bilelim ki Alice Yasası (c+v)(c-v) matematiği ile doğmuştur ve doğuşundan bugüne matematiğinde hiç bir değişiklik yoktur. Değişiklikler daima yeni konuların Alice Yasasına eklemlenmesi ve Alice Yasasının önünün biraz daha açılması şeklinde olmuştur. Buna en çarpıcı örnek Doppler Kayması konusunun Alice Yasasına 2009 yılında eklemlenmesidir. Küçük değişiklikler ise genellikle terminolojinin düzeltilmesi ve eski konuların yeni bilgiler ışığında elden geçirilmesi şeklindedir. Aslında bütün değişikliklerin Alice Yasasının üzerinde değil de, benim üzerinde gerçekleştiğini söylemem herhalde yanlış olmayacaktır. Zaman geçtikçe Alice Yasasını daha iyi anladım, onun nerelere uzandığını daha iyi gördüm ve onu daha iyi ifade etmeye başladım. 

aliceinphysics.com web sitesindeki yayınlarımın büyük bir çoğunluğu (c+v)(c-v) matematiği ile ilgilidir. Geçmişte Alice Yasasının alternatif bir Relativite Teorisi olduğunu düşünmem sebebiyle Özel Relativite başlığı altında yayınladığım bütün çalışmalar (c+v)(c-v) matematiği ile ilgilidir. 

Geçmişte Genel Relativite konusu kapsamında olduğunu düşündüğüm bazı çalışmalar da yayınlamıştım. Özellikle Alice Yasası Versiyon 3, 4 , 5 ve 6 içerisinde bu tür çalışmaları yoğun olarak görebilirsiniz. Onları kesinlik taşımayan deneme çalışmaları olarak değerlendirmenizi rica ederim. Belki bir gün o çalışmalarımı da derleyip toparlama imkanı bulurum.