30. (C+V)(C-V) MATEMATİĞİ İLE UYUMLU ÖRNEK BİR MODEL

Doğada (c+v)(c-v) matematiği niçin vardır sorusuna artık odaklanabiliriz.

(c+v)(c-v) matematiğini mekanik bir düzeneğe taşımak amacıyla aşağıdaki iki figürü hazırladım. İki figür arasındaki benzerliğe dikkatiniz çekmek istiyorum.

İlk figürde bir sinyal kaynağı (ki bu normal bir ışık kaynağı da olabilir) adama doğru sinyal göndermektedir. Adamın üzerinde durduğu araba ileri veya geri hareket etmesi durumunda arabaya giden sinyalin dalgaboyu değişecektir. Adama göre kendine GELEN sinyalin hızı ise her zaman için c olacaktır. Bildiğimiz (c+v)(c-v) matematiğinin kuralları yani, buraya kadar bu konuda fazlasıyla bilgilendiğimiz için tekrar etmeyeceğim.

İkinci figürde sinyal kaynağı yere monte edilmiş mekanik bir koldur. Kol aşağı yukarı sabit bir hızda salınırken, kolun ucuna takılan bir kalem arabanın üzerindeki kağıda çizgi çizmektedir. Kağıt adama doğru sabit bir hızla ilerlemektedir (yukarıdaki figürle tam bir benzerlik olsun diye kağıdın hızını burada c olarak gösterdim). Bu iki hareketin bir sonucu olarak çizilen çizgi düzgün bir sinüs dalgası şeklinde olur. Aracın ileri veya geri hareket etmesi durumunda kaleme göre kağıdın hızı değişeceği için çizilen çizginin dalgaboyu değişecektir. Araç kadına doğru ilerlerse dalgaboyu kısalır, kadından uzaklaşırsa dalgaboyu uzar. Kağıdın hızı arabadaki adama göre sabit olduğu için, araç hareket etse de etmese de adama göre kendisine doğru GELEN dalganın hızı değişmez. Kadına göre durum farklıdır, aracın hareket etmesi kağıdın hızını kadına göre değiştirir, bunun sonucunda kadına göre dalgaların hızı değişir. Araç kadından uzaklaşırsa adama giden GİDEN dalgalar hızlanacak, araç kadına yaklaşırsa yavaşlayacaktır. Böylelikle (c+v)(c-v) matematiği ile tam uyumlu mekanik bir model elde ettik.

Şimdi burada biraz düşünelim. Yukarıdaki figürlerde tarif edilen her iki durum için de (c+v)(c-v) matematiği geçerlidir. Bu iki figür arasında en belirgin fark nedir? Dikkat edersek ilk figürde KÂĞIT yoktur. İkinci figürde ise dalgalar bir KÂĞIT üzerinden gitmektedirler, dalgaları KÂĞIT taşımaktadır. Ne şekilde olursa olsun doğanın (c+v)(c-v) matematiğini oluşturabilmesi için benzer bir alt yapıya sahip olması gerekir. İki figür arasındaki benzerlikten yola çıkarak, eğer ilk figür için bir KÂĞIT tarif edebilirsek, tanımlayabilirsek doğada (c+v)(c-v) matematiğine neden olan fiziksel altyapıyı ortaya çıkarmış oluruz.

Çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet ve yük kuvvetleri için araştırmalar sonucunda bulduğumuz matematiksel eşitlikler vardır ve bunları kullanıyoruz. Ama bu kuvvetlere neden olan veya onları ileten doğanın mekanizması hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Şu anda (c+v)(c-v) matematiği de bizleri dönüp dolaşıp aynı yere bırakmıştır, yani (c+v)(c-v) matematiğinin nedenini bilmesek de, onunla ilgili matematiksel eşitliklere ulaştığımıza ve kurallarını anladığımıza göre onu çalışmalarımızda kullanarak doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Bu işin pratikteki yönüdür. İşin teorik yönüne gelince önümüzde cevap bekleyen çok ağır sorular vardır. (c+v)(c-v) matematiği ile ilgi olan belli başlı soruları önceki kısımda yazmıştım.

Özel olarak (c+v)(c-v) matematiği en azından kendisiyle ilgili olarak, doğanın gizemli altyapısını keşfetmek için başlangıç noktaları ve fırsatlar sunmaktadır. Elektromanyetik dalgaları kullanarak (c+v)(c-v) matematiği konusunda deneyler yapmak, düşünceleri test etmek mümkündür ve muhtemelen doğanın işleyiş mekanizmasını keşfedebilmek için elimizde var olan en kolay yoldur. Çekim kuvveti, yük kuvveti ve diğer kuvvetler bize elektromanyetik dalgaların verdiği geniş kullanım imkanlarını sağlayamazlar. (c+v)(c-v) matematiğinin doğadaki alt yapısını anladığımız oranda, çekim kuvveti, yük kuvveti, elektromanyetik kuvvet gibi etkilerin nasıl oluştuğu konusunda da şüphesiz ilerleme sağlanacaktır.

Bu aşamadan sonra gözlerimizi doğaya çevirmemiz gerekir. Artık neyi aramamız gerektiğini biliyoruz, doğada KÂĞIDIN işlevini üstlenebilecek çok özel bir yapının izini, ipuçlarını bulmaya çalışacağız. 

İndeks sayfasına geri dön

 

Önceki bölüm  : (c+v)(c-v) matematiğinin çekim kuvveti ve yük kuvvetleriyle olan ilişkisi

Sonraki bölüm : Alanlar