BÖLÜM III

(C+V)(C-V) MATEMATİĞİ VE ALANLAR

28. (C+V)(C-V) MATEMATİĞİ VE ALANLAR

Elektromanyetik Teoride (c+v)(c-v) matematiğine geçiş şu veya bu şekilde zaman içinde gerçekleşecektir. Bu konuda en ufak bir tereddüt dahi taşımıyorum. Bu geçişle birlikte fizik biliminin gündemine önemli bir soru kendiliğinden gelecektir. "Elektromanyetik dalgaların (c+v)(c-v) matematiğinin kurallarına göre davranmalarının sebebi nedir?" Bu soru çok rahatsız edici ve kaçınılmaz olarak gündemi işgal edecek bir sorudur.

Birinci bölümde size (c+v)(c-v) matematiğini ve onun sonuçlarını anlatırken, "Elektromanyetik dalgalar niçin böyle davranır?" sorusunun cevabına girmemeye çok dikkat ettim ve bütün anlatımlarımda kendimi özenle sınırladım, çünkü sizlere gösterdiğim matematiksel sonuçlara herhangi ek bir teorik açıklamaya ihtiyaç duymadan ulaşmak mümkündür. 

Gelecek zaman içerisinde birçok araştırmacı "Doğada niçin (c+v)(c-v) matematiği vardır?" sorusunun cevabını araştıracak ve birbirinden farklı fikirler ve teoriler geliştireceklerdir. Elbette ki bu soru her zaman için benim gündemimdeydi. Bu konuda benim de bazı düşüncelerim, bazı fikirlerim vardır. Bu konudaki düşüncelerimi bu bölümde bulacaksınız. Burada yazdıklarımın biraz olsun yönlendirici ve ışık tutabilir olmasını ümit ediyorum.