2. ALICE YASASI NEDİR?

Alice Yasası (c+v)(c-v) matematiğini kendisine temel alan Elektromanyetik Teoridir. 

"(c+v)(c-v) Matematiği" birbirine göre hareketli referans sistemleri arasındaki elektromanyetik etkileşimde elektromanyetik dalgaların nasıl davrandığını açıklayan, onun kurallarını tanımlayan bir matematiktir. Bu matematik Elektromanyetik Teorinin mevcut matematiğini hareketli cisimler arasındaki elektromanyetik etkileşimi de kapsayacak şekilde genişletir. Alice Yasası işte bu matematiği kendisine temel almıştır.

(c+v)(c-v) matematiğini ve onun kurallarını burada oldukça detaylı olarak anlatacağım. Dolayısıyla aslında Elektromanyetik Teorinin kurallarını anlatmış olacağım. Her şeyini değil tabi, yalnızca şu ana kadar (c+v)(c-v) matematiği üzerine öğrenebildiklerimi anlatacağım. 

Alice Yasası direk olarak Elektromanyetik Teorinin matematiğine en üst düzeyden müdahale eder ve onun kurallarını değiştirir. Relativite Teorisini ise tümüyle ortadan kaldırır. Bu iki büyük değişiklik kendiliğinden başka olayları tetiklemektedir. Elektromanyetik Teorinin ve genel olarak Fizik Biliminin etkisi altında bulunan Astronomi, Astrofizik, Radyoastronomi gibi bilim dalları bu değişimden çok büyük oranda etkilenecektir. Kuantum Mekaniği Elektromanyetik Teoriden bağımsız olabilir mi? Sonuç olarak Alice Yasası ile fiziğin kalbinde büyük bir süper nova infilak etmiştir. Bu patlamanın getirdiği yıkımdan kaçış yoktur. Ama ardından çok büyük bir güzellik gelmektedir. Hani bir yıkımın küllerinden Cennet doğar 
derler ya, Alice Yasası da işte böyle gelmektedir.

Alice Yasasını fiziği tamamen değiştiren yeni bir teori olarak görmenizi isterim. Çünkü gelirken beraberinde bir çok yeni sonuç getirmiştir. Bu yeni sonuçlar fiziğe bakış açımızı ister istemez büyük ölçüde değiştirmektedir.