14. ALICE EŞİTLİKLERİ

Doppler Kaymasında dalgaboyu değişiminin aşağıdaki gibi olduğunu görmüştük:

                                                       [1]

λ0 = Dalgaboyunun fabrika ayarı
λ1 = Dalgaboyu değişimi

Mesafeler ve sinyal hızları arasındaki ilişkiyi de bu bölümde gördük:

                                                           [2]

d0 = Alıcıya göre GELEN sinyalin kat ettiği mesafe
c = Alıcıya göre GELEN sinyalin hızı
d1 = Vericiye göre GİDEN sinyalin kat ettiği mesafe 
(c+v) = Vericiye göre GİDEN sinyalin hızı

Dolayısıyla; [1] ve [2[ den [3] elde edilir.

                                                 [3]

[3] üzerinden de aşağıdaki [4], [5] ve [6] eşitliklerini elde ederiz.
Bu eşitlikleri Alice Eşitlikleri olarak adlandırdım.

1) Dalgaboyunun mesafelere bağlı olarak değişimi:

                                                           [4]

2) v değerinin hesaplanma yöntemleri:

                                                      [5] 

                                                       [6]