12. DOPPLER KAYMASINDA FREKANS DEĞİŞİMİ

Birbirine göre hareketli referans sistemleri arasında gerçekleşen elektromanyetik etkileşimde bir sinyalin dalgaboyu nasıl değişiyorsa sinyalin frekansı da benzer şekilde değişmektedir. Ancak burada önemli bir detay vardır, Frekans Kayması sinyalin yayınlandığı kaynakta oluşmaz, bir Relativite Etkisi olarak sinyali alan tarafta GELEN sinyal üzerinde gözlemlenir.

 

Figürde Frekans Kayması durumu tasvir edilmiştir. Verici f0 frekansında yayın yapmaktadır. Bu yayını dağdaki istasyon f0 frekansından, giden uçak f1 frekansından ve gelen uçak f2 frekansından alacaktır. Frekans Kayması aşağıdaki eşitliklerle ifade edilmektedir.

Frekans Kayması

Çerçeveler birbirinden uzaklaşıyor
Çerçeveler birbirine yaklaşıyor


Eşitliklerde bölüm işaretinin altında yer alan (c+v) ve (c-v) ifadeleri sinyal kaynağının referans sistemine göre hareketli hedeflere giden sinyallerin hızlarıdır. Burada da aynı şarkıyı söylüyorlar. "Biz vericiden uçaklara giden sinyallerin hızlarıyız. Biz vericiden uçaklara giden sinyallerin hızlarıyız." Alıcı ve verici tarafındaki frekans ve dalgaboyları arasında eşitliğinin olmasından dolayı eşitliği vardır. 

Frekans kayması konusu ilerde daha detaylı olarak tekrar karşımıza çıkacaktır. Şimdilik bu noktada bırakıyorum.