Bu sayfa Kasım 2018 tarihinde güncellenmiştir.

Baş Not:

Alice Yasası hakkındaki en güncel ve en doğru bilgiler Alice Yasası Versiyon 8 de bulunmaktadır (Alice Yasası- Elektromanyetik Teoride (c+v)(c-v) Matematiğine Geçiş). 

Alice Yasası üzerine çalışmaya başladığım tarih olan 2000 yılından 2016 yılına kadar geçen süre içerisinde elliden fazla yayın yapmıştım. Bu yayınlara bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz. Bu yayınlar Alice Yasasının gelişimini ve tarihini oluşturan dokümanlardır. İçlerinde güncelliği hiç bir zaman geçmeyecek olan ve çok güzel olduğuna inandığım çalışmalar vardır. Zaman bulabilirsem bu çalışmaların bazılarını güncel bilgilerle yeniden kaleme alacağım.

Eski yayınlarımı okurken özellikle terminoloji konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yeni terminoloji Alice Yasası Versiyon 8 de olduğu gibidir.

Bunun haricinde çok gerilere doğru gidildikçe bazı yanlışlara da rastlayabilirsiniz. Bu son derece normaldir. Alice Yasası bugüne kadar pek çok aşamadan geçmiştir ve kendisini yanlışlardan arındırarak gelişmiştir.

2000 - 2016 yılları arasında

yayınlanan çalışmalar

 

Lütfen Dikkat: Bu sayfada listelenen bütün yayınlar Flash ile yapılmış animasyonlar kullanmaktadır. Eğer tablet ve akıllı cep telefonlarınızla siteyi ziyaret ediyorsanız sayfaların tüm içeriğini göremeyebilirsiniz.

 
2016
Nisan

 

ELEKTROMANYETİK DALGA HIZI İÇİN (C+V)(C-V) ÖLÇÜMÜ
Bu yayın Elektromanyetik Teoride (c+v)(c-v) matematiğine geçişin başlangıç noktasıdır. Doküman üç işi birden yapmaktadır:
1) (c+v)(c-v) matematiği için gerekli fizik ispatını içerir.
2) (c+v)(c-v) matematiğini nasıl bir ölçümle tespit edebileceğimizi tanımlar.
3) Elektromanyetik Teorideki hatanın kaynağını ve yanlışın ne zaman yapıldığını gösterir.

Ocak

 

ELEKTROMANYETİK TEORİ İÇİN (C+V)(C-V) MATEMATİĞİ
(c+v)(c-v) matematiği elektromanyetik dalgalar için "Hızların Toplamı Kuralı"dır. Bir elektromanyetik dalga, varış hedefinin referans sistemini temel alır ve onun referans sistemine göre "c" (ışık hızı sabiti) hızı ile yol alır. Temel aldığı referans sisteminin hareket yönü ve hızı bu kuralı değiştirmez. Elektromanyetik dalgaların bu davranış şekli (c+v)(c-v) matematiği ile temsil edilir. 

2015
Kasım

 

BYTE KAYMASI "HELLO WORLD"

Kablosuz iletişim yapılırken hareketli referans sistemleri arasında nasıl etkiler ortaya çıkar?

Bu sorunun incelendiği bu çalışmayı büyük bir ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum. Özellikle uzak mesafe haberleşmesi ve yüksek hızların buluştuğu çalışma alanları (askeri ve uzay haberleşmeleri gibi) bu etkileri ciddi şekilde hissedebilirler. Çalışmada bu etkilerin nasıl ve neden ortaya çıktığı ele alınmıştır.

Kasım

 

BYTE KAYMASI VE SINYAL HIZLARI

Bayt Kayması olayından yararlanarak hareketli framlere giden sinyal hızlarının hesaplanması.

Bayt Kayması yazısının bu ikinci bölümünde, teorik  açıklamalara hiç girilmeden, yalnızca Bayt Kaymasından yola çıkılarak, hareketli framlere giden sinyallerin hızları hesaplanmış ve Elektromanyetik Teori için (c+v)(c-v) matematiğinin geçerli olduğu gösterilmiştir.

Kasım

 

SAĞ YÖN SAYI TABANLARI

Matematik konusunda yayınladığım ilk çalışmamdır. Sayı tabanlarının değişik bir yorumu anlatılmıştır. Matematiğe ilgi duyan arkadaşlarımız okuyabilir. İddiasız, kendi halinde bir çalışmadır.

2014
Eylül

 

 

GÜZEL HABERLER

Bu bölümü programa ekleme gereği duydum, çünkü sizi haberdar etmem gereken çok güzel haberlerim var. Alice Yasası Versiyon 7'nin yayına girdiği günden bu güne geçen süre içerisinde çok önemli gelişmeler oldu. Alice Yasasının fizikte egemenliğini ilan etmesi için çok az bir sürenin kaldığını artık söyleyebilirim, çünkü Alice Yasasının öngördüğü deney artık yapılabilir hale gelmiş bulunuyor. Dahası, bu deneyin Alice Yasasının lehine sonuçlanacağı yönünde çok kuvvetli deliller de oluşmuş durumdadır........

  

2011
Şubat Alice Yasası Nedir? Relativite Teorisi için (c+v)(c-v) matematiğinin elde edilmesi.

Alice Yasası ışığın alanlar içinde yol aldığını ve ışığın bir alan içindeki hızının c (ışık hızı sabiti) olduğunu gösterir. Işığın hızı relativedir ve ışığın bu davranış şekli (c+v)(c-v) matematiğini ile ifade edilir. Bu matematik aynı zamanda Relativite Teorisinin de yeni matematiğidir. 

Şubat Alanların (c+v)(c-v) matematiği ile olan yakın ilişkisi.

Elektromanyetik etkileşim alanlar üzerinden olmaktadır. Alanlar elektromanyetik etkileşimin gerçekleşmesini sağlayan alt yapılardır. Relativite, alanların varlığı ile çok yakın ilişki içindedir. 

Nisan Elektromanyetik etkileşimde görme ve algılama prensipleri. Hayalet ve Pınar.

Bir cismin imaj görüntüsü (Hayalet) ile cismin gerçek konumu (Pınar) farklı uzay koordinatlarında olabilmektedir. Hayalet ve Pınar konusu çok önem taşıyan bir konudur ve relativiteyi anlayabilmek için mutlaka bilinmesi gerekir.

Mayıs

Zaman uzaması nedir ve nasıl oluşur?

Alice Yasasında zaman uzamasının oluşum mekanizmasını bütün detaylarıyla birlikte bulacaksınız. Zaman uzaması relativitenin varlığından kaynaklanan kaçınılmaz bir deformasyondur. 

Mayıs

Boy kısalması ve uzay deformasyonu nedir, nasıl oluşur?

Cisimler üzerinde boy kısalmasının gözlemlenmesi relativitenin doğal bir sonucudur. Ancak boy kısalması da zaman uzaması gibi yalnızca bir algılamadır. Bu bölümde boy uzamasının nasıl oluştuğunu bütün detaylarıyla bulacaksınız. 

Ağustos

 

Alice Yasası Üzerine. LÜTFEN BURAYI ÖNCELİKLE OKUYUNUZ 

Alice Yasası hakkında önemli bilgilerin verildiği bu en güncel yazıyı öncelikle okumanızı rica ederim. 

Ekim

 

(c+v)(c-v) matematiği üzerine. Elektromanyetik teori için (c+v) (c-v) matematiğinin elde edilmesi. 

Elektromanyetik teoride yapılan çok önemli bir hata elektromanyetik teoriyi eksik bırakmıştır. Aynı hata relativite teorisinin de yanlış bir temel üzerine inşa edilmesine neden olmuştur. Relativite teorisi ve elektromanyetik teori özünde birbirinden farklı teoriler değildir. Her ikisi de elektromanyetik etkileşimin sonuçlarıyla ilgili teorilerdir. Her ikisinin de temelinde (c+v) (c-v) matematiği vardır. Bu yazının amacı yapılan bu hatayı size göstermektir

 

2011
Temmuz

HAVA ALANI 

 

Relativite teorisinin içinde hata taşıdığını iki şekilde görebiliriz. 

Birinci yol ışığın hızının relative olduğunu ortaya koymaktır. 

İkinci ve daha kolay olan yol ise ise zaman uzamasının mantığında bir hatanın olduğunu görmektir. Bu yazı kolay olan yol ile ilgidir. 

Alice Yasasına geçmeniz için bu bölüm size yeterli nedeni verecektir.

Temmuz

UÇUŞTA 

Airport kısmında atlanmış ve eksik kalmış hiç bir şeyin kalmaması için kısa bir özet ve doğrulama.

Kasım

 

HARİKALAR DİYARI 

Bu yayında Zaman Uzamasının nasıl oluştuğu çok güzel bir şekilde ve ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ayrıca Boy Deformasyonun oluşumunu da burada görebilirsiniz. aliceinphysics.com yayınlarının en güzellerinden bir tanesidir. 

 

2012
Ocak

 

ALICE'İN KALBİ 

Zaman Uzaması konusuna burada da devam ediyoruz. Bu yayınla zaman uzaması konusu tamamlanmıştır.

 

Alice Yasası relativite teorisini değiştirmiştir. Bu değişimden elbette ki Genel Relativite de büyük ölçüde etkilenmiştir. Genel Relativitenin nasıl bir yola doğru kaydığını burada anlattım. 

 

Enerji prensipleri yazı dizisi özellikle Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Kütle arasındaki ilişileri ele almaktadır. Yazı dizisinin Önsöz bölümünü mutlaka okuyunuz.

Ağustos ENERJİ PRENSİPLERİ INDEX

Enerji prensipleri navigasyon sayfası. 

 2013  
Ekim

 

KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ, ELEKTRİKSEL YÜK KUVVETLERİNİN ARDIL BİR SONUCUDUR

Kütle çekim kuvvetine farklı bir bakış. 

 2011  
Ağustos ENERJİ PRENSİPLERİ INDEX

Enerji prensipleri navigasyon sayfası. 

Ağustos ÖNSÖZ

Bu bölümü okumanızı öneririm. 

Ağustos EŞİTLİK PRENSİBİ (Albert Einstein)

Çekim kütlesi ve atalet kütlesi arasındaki eşitliğin anlatıldığı bu çalışma Albert Einstein tarafından yazılmıştır. Eşitlik Prensibi bu yazı dizisinin dayanak noktasıdır. Önemi dolayısıyla burada yer verdim.

Ağustos KUVVETLER PRENSİBİ

Eşitlik prensibine dayanarak çekim kuvveti ve klasik kuvvet arasındaki ilişkiyi anlatır. 

Kuvvetler prensibinin sizi çok şaşırtacağını düşünüyorum. 

Ağustos POTANSİYEL ENERJİ

İvmenin enerji olarak karşılığı nedir? Bu sorunun cevabını aramaya yönelik bir çalışmamdır.   

Ağustos E=mc²

Eşitlik prensibi, Kuvvetler Prensibi ve Potansiyel enerji bölümlerine dayanılarak E=mc² eşitliğinin elde edilmesi. E=mc² nin ne anlama geldiğinin cevabını burada bulacaksınız. 

Bu bölümdeki yayınlar Alice Yasasının zaman içindeki gelişimini göstermektedir.  2000-2010 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Alice Yasası ve Relativite üzerine olan bu yayınların tamamı (c+v)(c-v) matematiği ve onun sonuçlarıyla ilgilidir.

2010

Kasım

 

ALICE YASASININ IŞIK DENEYİNDE IŞIK NİÇİN YÖN DEĞİŞTİRECEKTİR?
Bu yazımda size ışığın niçin yön değiştireceğini anlatacağım. Yazımın ilerleyen bölümlerinde sizin için büyük bir sürpriz de hazırladım.

Konunun ne kadar önemli olduğunu sizin takdirinize bırakıyorum.  

Eylül

 

ALICE YASASININ IŞIK DENEYİ  

Alice Yasasının bu deneyi konusunda ki bütün bilgilere buradan erişebilirsiniz.

Ağustos

ALICE YASASI - MANİFESTO 

Alice Yasası Albert Einstein'ın Relativite teorisine benzemekle birlikte, relativiteyi daha yalın ve daha doğru bir şekilde anlatmaktadır. Bunu size göstermek için bu manifestoyu ZAMAN konusunda bir fizik ispatı ile birlikte ele aldım. Böylelikle Einstein'ın Özel Relativite Teorisi ile Alice Yasasının Özel Relativite Teorisi arasındaki farkı burada açık bir şekilde görmüş olacaksınız.  

Nisan 

TÜP, Özel Relativitenin Altın Kuralı

Bir tüpün içinde (C+V) (C-V) matematiğinin ve Özel Relativitenin nasıl oluştuğunu bütün detaylarıyla burada görebilirsiniz. "Eş Zamanllığın Göreleliği" bölümünde iki araba ile yaptığımız deneyi, burada bir tüp içinde ve katı prensipler kullanarak gerçekleştiriyoruz. 

Şubat

 

YÖRÜNGE VE ÖZEL RELATİVİTE

Işığın davranış şeklini belirleyen (C+V) (C-V) matematiği birbirinden ilginç sonuçlara yol açmaktadır. Gezegenlerin yörünge hesaplamaları nasıl yapılmalıdır? Bunu gerçekten biliyor musunuz? Elbette ki hayır. Alice Yasasını bilmeden bunu bilmenize olanak yok. 

Bu yayınımın özellikle gökbilimcilerin ilgisini fazlasıyla çekeceğini düşünüyorum. 

Ocak 

 

DOPPLER  EFFECT ve ÖZEL RELATIVITE

Dopller Etkisinin varlığı bir anlamda Alice Yasasının varlığının açık kanıtıdır. Alice Yasası  (C+V) (C-V) matematiğini kullanarak Doppler Etkisinin nasıl oluştuğunu bütün detaylarıyla gösterir. 

Bu çalışmam sanıyorum ki en güzel ve en önemli yayınlarımdan bir tanesidir.  

Ocak 

 

DOPPLER  ETKİSİ ve ÖZEL RELATIVITE ARASINDAKİ İLİŞKİ

ERİM EŞİTLIKLERİ

Özel Relativitede önemli bir yer tutan zaman uzaması, uzay deformasyonu ve eşzamanlılık (C+V) (C-V) matematiği ve dolayısıyla Doppler Etkisi ile direk olarak ilişkilidir. Bu etkilerin nasıl oluştuğu burada anlatılmıştır.

2009  

Aralık 

 

ALICE YASASI DENEYLERİ VE ÖZEL RELATİVİTE 

Işığın (C+V) (C-V) matematiğine uygun bir şekilde davrandığı uygun bir deneyle tespit edilebilir. Bu deneylerin nasıl olabileceği konusunda burada yol gösterilmiştir. 

Bu deneylerden bir tanesi yaparak fizik tarihine geçebilirsiniz.

Bu konuda Alice Yasasının Işık Deneyi adlı daha yeni bir yayınım var (üstte).  

Kasım 

 

ÖZEL RELATIVITE ve ZAMAN SENKRONİZASYONU 
Hareket eden bir saat gerçekten yavaşlar mı yoksa onun  farklı çalıştığını mı algılarız. Alice Yasası zaman uzamasının bir algılama olduğunu açıkça gösterir.  

Bu çalışmayı yazdığımda henüz Doppler Etkisi ile Alice Yasası arasındaki bağlantıyı kuramamıştım. Değişen bir şey yok ancak, şimdi aynı konuyu daha basit bir şekilde yazabilirim.   

Ekim

 

AYNI ANDA KAVRAMI

Eşzamanlılık tamamen (c+v)(c-v) matematiğinin bir sonucudur ve yalnız onunla açıklanabilir. 

Ekim

 

UZAY DEFORMASYONU

(c+v)(c-v) matematiğinin doğal sonuçlarından bir taneside uzay deformasyonuna sebebiyet vermesidir. Alice Yasası uzay deformasyonun bir algılama biçimi olduğunu açık bir şekilde ortaya koyar.  

Ekim

 

HAYALET VE PINAR. (İMAJ VE KAYNAK)

(c+v)(c-v) matematiğinin bize gösterdiği bir başka sonuç, hareket eden cisimler ele alındığında cismin gördüğümüz konumu ile cismin gerçek konumunun farklı yerlerde olduğunu göstermesidir. 

Bu bölüm üzerinde çalışırken ortaya çıkan sonuçlar beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Uzay deformasyonunu yazabilmem bu çalışmanın bir sonucudur. Hayalet ve Pınar etkileri mutlaka bilinmesi gereken bir konudur. Hayalet ve Pınar etkileri dikkate alınmadan Özel Relativite hiç bir zaman tam olarak açıklanamaz.

Ekim 

 

ÖZEL RELATİVİTENİN ALTINDAKİ NEDEN

Bu yayın (c+v) (c-v) matematiğinin nasıl oluştuğunu anlatmaktadır. Bu kısmı Alice Yasası Version5.2 fizik programının içinde bulabilirsiniz.

Index>Özel Relativite>Özel Relativite> Sayfa 16

2008

Eylül 

 

ALAN KAVRAMI

Alice Yasası (c+v) (c-v) matematiğinin evrenimizde temel bir işleve sahip olduğunu açıkça gösterir. Peki ama, böyle bir matematiğin doğada var olmasının altında yatan sebep nedir? İşte bu sorunun cevabını burada bulacaksınız. Alice Yasası sahip olduğu (c+v) (c-v) matematiği ile bizi çok ilginç bir yere taşımaktadır. Bu yer ALAN'ların dünyasıdır. Görünen o dur ki, çekim kuvveti, elektriksel ve manyetik kuvvetler gibi elektromanyetik dalgalar da maddenin bu gizemli yapısını kullanmaktadır. 

Bu yayınımda (c+v) (c-v) matematiğinin nasıl oluştuğunu Alice Yasasının Alan Kavramını kullanılarak nasıl kolaylıkla izah edebileceğimizi anlattım.

Ağustos

KURŞUN ASKERLER

Bilim insanlarının Alice Yasasına karşı olan duyarsızlıkları beni o kadar üzmüştü ki, böyle bir eleştirisel yayın yazmaya karar verdim.  Bu yazıyı yazdığımda henüz Hayalet ve Pınar bilgisine erişmemiştim. Çalışma Springlerdeki eşitliği göstermektedir.

2005  

Kasım 

 

TAVŞANI TAKİP ET

Işığın RELATIVE özelliği gösteren güzel bir yayınımdır. 

 

Kasım

IŞIĞIN DAVRANIŞ ŞEKLİ ve(C+V) (C-V) İSPATI

Bu ispat ışığın hızının relative olduğunu ortaya koyar. Alice Yasası Version 6 ve Alice Law version 5 de Göreli ışık hızı bölümünde (aşağıda) bu konu anlatılmıştır. Bu ispat ışığın davranış biçimi için geçerli matematiğin (c+v) (c-v) matematiği olduğunu gösterir. Bu matematik aynı zamanda Special Relativite'nin de GERÇEK matematiğidir.Bu ispatın ilk hali FIRST PAPER (En altta) adlı çalışmamın içindedir.

Mart

 

GÖRELİ IŞIK HIZI ve ALICE YASASININ FİNAL İSPATI
Işığın hızının bütün referans sistemlerine göre sabit olmadığının ispatı yapıldıktan sonra Alice Yasası'na erişmek için ikinci bir ispat gerekir.
Işığın (c+v) (c-v) matematiğine göre davrandığının  ispatı burada yapılmıştır. Bu ispat relativite teorisini yeniden şekillendirir. Elektromanyetik dalgaların Alanları kullandığını ve c ışık hızı sabitinin ışığın bir alan içerisindeki hızı olduğunu gösterir. Işık hızı sabit ama aynı zamanda relative'dir. Bu bölümü ilk kez Alice Law Versiyon 5 fizik programın içinde Göreli Işık Hızı adı altında yayınladım. Önemi dolayısıyla ayrı bir bölüm olarak onu burada da yayınlıyorum.  

Mart

 

EŞ ZAMANLILIĞIN GÖRELELİĞİ ve ALICE YASASININ ANA İSPATI
Işığın hızının bütün referans sistemlerine göre sabit olmadığının ispatı.

Bu bölümü ilk kez Alice Law Versiyon 5 fizik programın içinde Eşzamanlılığın Göreleliği adı altında yayınladım. Önemi dolayısıyla ayrı bir bölüm olarak onu burada da yayınlıyorum. 

Aynı konuda ikinci yayınım "Tavşanı Takip Et" dir (Yukarıda). Aynı konu burada daha basit olarak ele alınmıştır. Okumanızı tavsiye ederim. Bu ispatın ilk hali FIRST PAPER (Altta) adlı çalışmamın içindedir.

2000

Ağustos

FIRST PAPER

Yayınladığım ilk çalışmamdır. Bu çalışma Alice Yasası'nın başlangıcıdır ve ışığın hızının relative olduğunu ortaya koyarak (C+V) (C-V) matematiğinin varlık ispatını yapar. Bu çalışmam benim için çok önemli olmuştur çünkü daha ileri tarihlerde yazdığım bütün yayınlarım buradan güç almıştır.

 

ALICE YASASI ile ilgili download edilebilir

YAYINLAR ve PROGRAMLAR

2012 - 2014  

 

ALICE YASASI Versiyon 7.1

Alice Yasasının en son versiyonunu download edin. 

Relativite Teorisinin bütün yönleriyle anlatıldığı bu gelişmiş versiyonu mutlaka okuyun.  

Programın içinde çok ama çok özel bazı yeni konularda göreceksiniz. 

Online Okuma sayfaları hazırdır.

Download sayfası

Online olarak oku

2009

Ekim ALICE YASASI Versiyon 6

 

Alice Yasasının bu versiyonunu kitap olarak çıkardım. 
Alice Yasası Versiyon 7'nin bütün bilgilerini kapsamaz. 
Ama ilginç bir ara kitap olduğunu düşünüyorum. Alice Yasası Versiyon 7 nin alt yapısını hazırlamıştır. 

Online Oku 

http://www.aliceinphysics.com/version_six/alicelaw6_tr.pdf

Download sayfası

2005  

Mart

ALICE YASASI Versiyon 5 (download edilebilir fizik programı)

Aliceinphysics.com'u dünyaya bu program tanıtmıştır. Yayınlandığı günden beri on binlerce okuyucuya ulaşan bu program birbirinden güzel bölümleriyle relativite teorisini anlatmaktadır. Bazı bölümleri güncelliğini halen korumasına karşın bazı bölümleri bugün için eskide kalmıştır. 

Download Sayfası

Alice Yasası Versiyon 5'in bütün bölümlerini Türkçe olarak web üzerinden de okuyabilirsiniz.

Online okuma sayfası

2001

Kasım

ALICE YASASI Versiyon 4 (download edilebilir fizik programı)

Alice Yasasının gelişme aşamasındaki ikinci versiyonu. 

Online okuma sayfası

Download sayfası

2000

Ekim

ALICE YASASI Versiyon 3 (download edilebilir fizik programı)

Bu versiyon Alice Yasasının web üzerindeki ilk versiyonudur. Oldukça acemice. 

Merak ediyorsanız okuyabilir veya download edebilirsiniz.

Onlne okuma sayfası

Download sayfası